zondag 31 oktober 2010

Soldaten


Soldaten en andere krijgslieden hebben door de eeuwen heen altijd al tot de verbeelding gesproken.
Dit stukje wand in de groeve “Ternaaien-boven” (in de Sint Pietersberg)
staat vol met soldaten: ruiters te paard, arkebusschutters, een span paarden met een kanon erachter. Deze soldaten, vaak uitgedost in fantasierijke uniformen, zullen zeker veel indruk hebben gemaakt op de lokale bevolking. Soldaten waren er vroeger genoeg in en rond Maastricht, het was immers een garnizoenstad en een strategisch belangrijke plaats dus werden er vele belegeringen gevoerd. Tijdens deze belegeringen lagen er vaak in de omgeving van de stad vijandelijke legers met duizenden manschappen in een straal van pakweg 20 kilometer rond Maastricht. Indrukwekkend genoeg zou je zeggen, mede door het feit dat deze legers het niet zo nauw namen met de normen en waarden op de plekken waar ze verbleven. De tekening moet je dan ook zien als een “foto” uit die tijd: geschiedschrijving uit de 17de eeuw met een stukje houtskool. Gelukkig goed geconserveerd voor het nageslacht zodat wij een paar honderd jaar later nog kunnen genieten van de indrukken van toen!
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

zondag 24 oktober 2010

De Ster van Maastricht


De geestelijkheid in Maastricht heeft een lange en rijke geschiedenis.
Vooral rijk! Al in de middeleeuwen bezaten de Maastrichtse Kapittels veel zogenaamde banken buiten de stad. De naam bank komt van schepenbank, zeg maar het bestuur van de betreffende plaats of gebied. De schepenbank was ook verantwoordelijk voor de rechtspraak.
Het Maastrichtse Sint Servaaskapittel bezat maar liefst elf van deze banken, ook wel heerlijkheden genoemd, buiten de stadsmuren.
Onder die bezittingen vielen ook een aantal mergelgroeven in en rond Zichen-Zussen-Bolder. In die betreffende groeven komt men dan ook vaker opschriften tegen voorzien van de 5 puntige ster zoals die voorkomt in het stadswapen van Maastricht. Uit archiefstukken kan men de opbrengst van een dergelijke groeve goed volgen: omstreeks 1550 werd de groeve waar bovenstaande foto genomen is door het Sint Servaaskapittel verpacht aan 5 personen voor de bewerking met 8 “bycelen” voor de tijd van 10 jaar. De opbrengst voor het kapittel was 20 gulden per bikkel (x 8 = 160 gulden)per jaar, onder de voorwaarde dat de stenen werden geleverd voor bouwwerken van het kapittel!. Hoeveel de opbrengst voor de pachters was staat er helaas niet bij.
Bron: R.Hackeng: het middeleeuwse grondbezit van het Sint Servaas-kapittel te Maastricht.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.