zondag 20 juni 2010

Nederland - België
Op de eerste foto de aanduiding van de landsgrens: Nederland – België.
Het opschrift bevindt zich bij de “grensmuren” van de groeve Caestert
Bovengronds zijn de landsgrenzen aangeduid met grenspalen, maar ondergronds loopt men zonder er erg in te hebben van het ene naar het andere land.
In de groeve Caestert, waar deze opname gemaakt is, kruisen zelfs 3 grenslijnen elkaar:
De landsgrens Nederland België, en de provinciegrens Vlaanderen – Wallonië.
De muren die je ziet op de 2de foto zijn overigens geen echte grensmuren. Ondanks dat ze juist op de denkbeeldige grens liggen zijn ze, aan het einde van de veertiger jaren van de vorige eeuw (1949 om precies te zijn), aangelegd om instortingen te voorkomen.
Door de aanleg van een ENCI stortberg, later “D’n Observant” genoemd, kreeg het resterende gangenstelsel “Zuid” het zo zwaar te verduren dat de kolommen een voor een bezweken onder de immense druk van de stortberg. Om te voorkomen dat de instortingen zich zouden uitbreiden richting Caestert werd er besloten een aantal damwanden te plaatsen.
Op een plaats waar in die tijd Zuid met Caestert (middels drie gangen) verbonden waren heeft men toen met betonblokjes en een speciale soort specie deze licht gebogen wanden opgetrokken. De licht gebogen vorm dient om de drukgolf op te vangen die er kan ontstaan bij een instorting. Om die luchtdruk af te voeren is er ook nog een schacht naar de oppervlakte geboord. Deze schacht bevindt zich aan de rechterzijde van de grote muur op de foto. De derde muur (niet op de foto) bevindt zich nog een kolom naar rechts.
Bron: SOK mededelingen 40: Ton Breuls/Grenzeloos Caestert gebukt onder grenzen
Foto’s: Rob Heckers & Jacques Konings
Klik op de foto’s voor een vergroting.

1 opmerking: