zondag 26 december 2010

Karst


Karst is een geologisch verschijnsel dat men in de mergelgroeven kan vertalen als een “grot” in de groeve.
Simpel uitgelegd ontstaat karst wanneer, tijdens de vorming van het kalksteen pakket ( miljoenen jaren geleden ), inspoelingen ontstaan van zuurhoudend water waardoor holle ruimtes ontstaan in de kalksteenlagen.
Normaliter zitten deze ruimtes diep in de grond verscholen en worden pas ontdekt in hun hoedanigheid als “grot” op het moment dat ze bij de mergelwinning ondergronds aangesneden worden.
In een land als Nederland waar deze natuurlijke holten niet voorkomen komt het fenomeen karst dan ook nauwelijks voor.
Als uitzondering is er de streek van Zuid-Limburg waar kalksteenlagen in de ondergrond voorkomen.
Tijdens de ondergrondse mergelwinning (de mergelgroeven) wordt dan wel een “Karstgrot” aangetroffen. De wanden van deze “grotten” worden dan vaak gevormd door een harde leemlaag die niet helemaal versteend is. Als blokbreker was men natuurlijk niet gelukkig als men op een dergelijke plek terecht kwam omdat er geen mergel aanwezig was om te winnen.
De naam karst is afkomstig van het KRŠ plateau in Slovenië waar karstverschijnselen voor het eerst bestudeerd werden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten