donderdag 30 september 2010

Andere bezoekers


Niet alleen wij mensen zijn bezoekers van de mergelgroeven.
Bovenstaande foto, genomen in de groeve Ternaaien boven, laat de sporen zien van een dierlijke bezoeker namelijk de Fluwijn of beter bekend als de steenmarter. In dit specifieke geval is het echt een “bezoekplaats”. De marter heeft de eieren meegenomen en op een rustig plekje verorbert. Dit leiden we af door het geheel ontbreken van een latrine, de plaats bij het nest of rustplaats waar de marter zijn behoefte doet, en dat maakt hem een “toevallige” bezoeker. De hoeveelheid lege eierschalen duid echter wel op wat frequenter bezoek van dit mooie diertje. De marter heeft zich hoogstwaarschijnlijk de toegang verschaft via een doline of aardpijp, een fenomeen dat in de mergelgroeves veelvuldig voorkomt, en wat voor kleinere dieren een makkelijke toegang is tot het ondergrondse. De grove bruine aarde op de foto bestaat voor een groot gedeelte uit champignonmest welke resten zijn van de kweekactiviteiten die hier jarenlang hebben plaatsgevonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten