zondag 5 september 2010

Speciaal . . .Alweer de 100ste bijdrage op dit nog jonge blog, niet dat, maar het onderwerp is van belang! . . . .tenminste zo denk ik erover . . .
Mannetje met pijp en hoed, op een paardje met veel te korte benen.
Niet al te goede tekening van een ruiter, maar toch een beetje speciaal.
De reden: de tekening is met een toorts of fakkel getekend!
Maak je een houtskooltekening met een stift dan krijg je mooie dunne strakke en regelmatige lijnen. Ook een willekeurig gevormd stukje houtskool zal “aanscherpen” door middel van slijtage op de mergel ondergrond (net als een stukje schuurpapier) en dus een min of meer regelmatige lijn weergeven.
Bij de bovenste tekening zijn de lijnen niet zo strak en regelmatig en dus klaarblijkelijk gemaakt met een dikkere stok of tak die bij de gidsen of bezoekers van weleer als toorts dienden.
Regelmatig zijn op de mergelwanden dan ook zwarte vegen of halen te zien (2de foto) afkomstig van het “aanscherpen” of schoonmaken van het uiteinde van de toorts, fakkel of flambouw. Helaas zijn bij dit soort acties ook vaker de op de wand aanwezige opschriften (bewust of onbewust) onleesbaar gemaakt en beschadigd, de foto laat dat duidelijk zien. Opschriften en tekeningen in houtskool zijn veel voorkomend in de groeves. Het oudst (gedateerde) houtskool opschrift dat wij kennen is dat van “Lambier le Pondeur”. Dit opschrift uit de Middeleeuwen (1468) in de Caestertgroeve is nog niet zo lang geleden tijdens een onderzoek door middel van de C14 methode (koolstof datering) onderzocht en als authentiek erkend.
Klik op de foto voor een vergroting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten