zondag 29 mei 2011

Van Brienen


Van Brienen

Nu weer eens een opschrift met een beetje historie:

Van Brienen Luit = Ingenieur 1826

Staat er op een van de wanden in Caestert, en we weten om wie het hier gaat.

Zijn volledige naam is Jan Anne van Brienen van Ramerus, en er mag de titel Jonkheer voor staan.
De titel van Jonkheer mag je voeren als je van adel bent of afstamt, voor de naam plaatst men dan de afkorting jhr.

Enfin, Jonkheer Jan Anne van Brienen dus, werd geboren te Amsterdam op 26 oktober 1800 als zoon van jhr. Gijsbert Carel Rutger Reinier (een zeer bekend, geacht en onderscheiden militair) en Geertruid Elisabeth de Graeff.
Evenals zijn vader is zijn toekomst gericht op het leger en op 15 jarige leeftijd wordt hij dan ook ingeschreven als cadet aan de genieschool te Delft.
Onder de wapens volgt hij een opleiding tot ingenieur en 3 jaar later wordt hij bevorderd tot 2e luitenant-ingenieur.

11 maart 1825 volgt bevordering tot 1e luitenant en 20 maart 1831 kapitein.
Op 5 maart 1827 huwde Van Brienen Anna Maria Henrietta Georgina van Essen (1804-1853). Hun huwelijk bleef kinderloos.

Toen de opstand in België (1830-1839)uitbrak, bevond hij zich binnen Bergen op Zoom en hielp daar ijverig mee om die vesting "in verdedigbaren staat" te brengen.
Van 1839-1843 had hij zitting in de commissie tot het onderzoek en opmaken der ontwerpen met betrekking tot de bevestiging van een gedeelte van de Oostelijke grens bij Zwolle.
Op 16 April 1853 wordt hij bevorderd tot majoor.

Ten tijde van ons opschrift in 1826, vóór de Belgische opstand dus, zal Van Brienen ongetwijfeld de garnizoenstad Maastricht hebben bezocht in verband met de daar aanwezige vestingwerken.
Mogelijk heeft zijn aanwezigheid in 1826 direct of indirect te maken gehad met de aanleg en opening van de binnenhaven “Bassin”.
Voor de aanleg hiervan moest een deel van de Noordelijke vestingwerken worden doorbroken.
In verslagen wordt Van Brienen vaker in verband gebracht met zijn werkzaamheden als ingenieur bij waterwerken in garnizoenssteden en vestingen.

Op 21 juni 1854 overlijd jhr. J.A.Van Brienen Ramereus te Nijmegen.
Door zijn vele onderzoeken met betrekking tot de verdedighttp://www.blogger.com/img/blank.gifing van het vaderland, liet hij een schat vhttp://www.blogger.com/img/blank.gifan aantekeningen na, die na zijn overlijden aan het Rijk ten geschenke werd aangeboden.

Inmiddels heb ik een aantal artikelen van dit blog verzameld en in een PDF document geplaatst zodat het ook te lezen is op een e-reader of
i-pad.

Deel 1 is hier te downloaden.
en deel 2 vind je hier
Het kan voorkomen dat de download verlopen is, wil je er toch gebruik van maken stuur me dan een berichtje dan zorg ik ervoor dat je een nieuwe link ontvangt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten