dinsdag 2 februari 2010

CHRONOGRAM (tijdvers)


In de Zonneberg staat een prachtig chronogram, met daarnaast een rijk versierd wapenschild. Het chronogram heeft betrekking op het sterven van Jan Theodoor van Beieren, die prins-bisschop van Luik was tot zijn sterfdag op 27 januari 1763. Het opschrift van het chronogram luidt: “Den prIens Van LUYCk Is oVerLeDen Den seVentWintIgste Van JannUWarrIU”.
De grote letters geven, als Romeinse cijfers, bij elkaar opgeteld het jaartal 1763 aan. Naast het chronogram staat ook nog rijk versierd wapenschild, bekroond met een kardinaalshoed. Tot voor kort werd aangenomen dat dit het familiewapen is van bovengenoemde prins-bisschop, maar de samenstelling is erg complex. De auteurs hebben stap voor stap het wapen ontleed en zijn tot de conclusie gekomen dat het de 5 gebieden omvat, die oorspronkelijk tot het prinsdom Luik behoorden. Daarnaast blijkt uit de versieringen rond het wapen en met name de hoed met aan beide kanten een aantal kwasten, dat de prins-bisschop een heuse kardinaal was.
Bron:
Jaap Brandsma & Martin Hoogerwerf
SOK mededelingen 40

Geen opmerkingen:

Een reactie posten