donderdag 4 februari 2010

De Mammelukken van Napoleon

De in rood krijt afgebeelde figuren zijn Mammelukken.
De Mammelukken waren huursoldaten in het leger van Egypte,vaak van niet-Egyptische herkomst. Zij waren de militaire ruggengraat van Egypte. Mannen wier land het leger was. Het waren Turkse slaven, als kinderen op de steppe gekocht, die alleen het nomadenleven kenden. Eenmaal in Egypte werden ze ondergebracht in barakken en opgevoed door een Mammelukse sergeant, die in feite hun vader werd. Ze werden bekeerd tot de islam en ontvingen een nieuwe naam. Aangezien ze niet langer een echte vader hadden droegen allen dezelfde familienaam, Ibn Abdoellah, zoon van Abdoellah (de vader van Mohammed). Zodra ze oud genoeg waren om wapens te dragen konden ze vervolgens binnen het leger tot elke positie opklimmen.
Napoleon vormde zijn eigen Mammelukken korps in de eerste jaren van de negentiende eeuw en zij werden de laatst bekende Mammeluk kracht. Zelfs zijn Imperial Guard had Mammeluk soldaten tijdens de Belgische campagne, waaronder een van zijn persoonlijke bedienden. Napoleons beroemde lijfwacht, Roustan, was ook een Mameluk uit Egypte.
De tekenaar van van de bovenstaande figuren zal destijds ook wel zeer onder de indruk geweest zijn van het voorkomen en uitstraling van deze soldaten.Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat ze de Mammelukken in levende lijve, maar slechts op een afbeelding gezien hebben. De tekeningen bevinden zich in de groeve Ternaaien Boven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten